ΘΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔIΑ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΚΥΒΑΛΟΦΟΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/11/2015....

Αν ο Δήμος Πάφου δεν πληρώσει τα οφειλόμενα τιμολόγια προς τον ΧΥΤΑ, χρήματα τα οποία έχει εισπράξει από τους Δημότες από λογαριασμούς, τότε σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου τότε δεν θα επιτραπή η είσοδος των σκυβαλλοφόρων οχημάτων του Δήμου Πάφου.

Δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή των νομικών συμβούλων του ΧΥΤΑ  προς το Δήμο Πάφου:

 

Κυρίους
Δήμαρχο Πάφου
και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου
Δημοτικό Μέγαρο
Πάφος
Πάφος 20/11/2015 Αξιότιμοι Κύριοι,

Παράλειψη Πληρωμής οφειλόμενων τελών στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου
Έχουμε οδηγίες από το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου, να σας πληροφορήσουμε για τις πιο κάτω ομόφωνες αποφάσεις του που λήφθησαν κατά την σημερινή του συνεδρία:

(α) Ότι με λύπη του παρατηρεί πως έχετε αγνοήσει τόσο την επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου ημερομηνίας 18/9/2015 όσο και στην επιστολή των Νομικών Συμβούλων του Συμβουλίου ημερομηνίας 19/10/2015 προς τον Δήμαρχο Πάφου, με τις οποίες υπέβαλαν παράκληση για εξόφληση των εκκρεμούντων Τιμολογίων και παράλληλα επεσήμαναν ότι σε περίπτωση μη θετικής ανταπόκρισης σας δεν θα είχαν άλλη εκλογή από του να δώσουν οδηγίες για άρνηση παραλαβής αποβλήτων που προέρχονται από τον Δήμο Πάφου. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω επιστολών επισυνάπτονται.

(β) Υπό το φως των πιο πάνω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως δώσει οδηγίες στον Εργολάβο του χώρου παραλαβής των αποβλήτων όπως μετά την 30/11/2015 μη επιτρέπει την είσοδο των σκυβαλλοφόρων οχημάτων του Δήμου Πάφου στον χώρο παραλαβής, εκτός αν μέχρι τότε εξοφληθούν πλήρως τα δύο οφειλόμενα τιμολόγια για ποσά €75,509.41- και €110,518.53- πλέον δεδουλευμένους τόκους.

(γ) Το Συμβούλιο εκφράζει την λύπη του γιατί αναγκάστηκε να πάρει την πιο πάνω απόφαση που ενδεχόμενα να ταλαιπωρήσει τους Δημότες της Πάφου, αλλά δεν έχει άλλη εκλογή αφού στο Ταμείο του δεν έχει τα αναγκαία ποσά για να πληρώσει τα οφειλόμενα από μέρους του προς τον Εργολάβο Διαχείρισης του χώρου παραλαβής των αποβλήτων.