ΛΗΓΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Για χρόνια συσσωρεύονται τα άχρηστα ή ληγμένα φάρμακα τα οποία βρίσκονται στις φαρμακαποθήκες των κρατικών φαρμακείων παραμένοντας σε αναμονή για την εξέταση και οριστική απόφαση της καταστροφή τους. Στα φαρμακεία ακόμα περιμένουν ειδικούς κάδους απόρριψης, όπως έχουν υποσχεθεί οι υπηρεσίες του υπουργείου, χωρίς όμως να έχει ψηφιστεί κανονισμός ή να έχουν λάβει σχετική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής περιβάλλοντος, Αδάμο Αδάμου, το γεγονός ότι αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και σε ό, τι αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα των κτηνιατρικών υπηρεσιών, μεγεθύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Παράλληλα, η έλλειψη ενιαίου συστήματος διαχείρισης και ανακύκλωσης δεν προσφέρει ούτε τη δυνατότητα ασφαλούς απόρριψης των φαρμάκων οικιακής χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος ή και η δηλητηρίαση ανθρώπων και ζώων.
Η περίπλοκη διαδικασία που τηρείται στα φαρμακεία αποσκοπεί κυρίως στην τήρηση του κανονισμού που δεν επιτρέπει την απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων σε συμβατικούς καλάθους αχρήστων, για να μη συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εκεί. Αναγκαστικά τα φορτία των ληγμένων ή άχρηστων φαρμάκων παραμένουν στις αποθήκες εν αναμονή ελέγχου.
Η διαδικασία αυτή παρατείνεται έως και μερικά χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς η καταστροφή των προϊόντων θα πρέπει να είναι να εγκριθεί από ανώτερο λειτουργό του υπουργείου, έπειτα από έλεγχο και καταμέτρηση. Στη συνέχεια το υλικό αυτό οδηγείται σε καύση.
Ο κανονισμός βρίσκεται εδώ και καιρό στις υπηρεσίες υπουργείου προκειμένου να αποφασιστούν οι λεπτομέρειες, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν αντιπαραθέσεις ως προς το ποιος θα αναλάβει το οικονομικό βάρος της εγκατάστασης των κάδων.