Φάκελοι φαντάσματα υπό έρευνα

Ταραχή και ύποπτα ερωτηματικά προκάλεσε στην τελευταία συνεδρίαση της πολεοδομικής επιτροπής η διαπίστωση ότι δύο φάκελοι υποθέσεων που ζητήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες για εξέταση ήταν άφαντοι! Τα αναπάντητα ερωτηματικά και οι ανεπαρκής αιτιολόγηση του φαινομένου είχε σαν αποτέλεσμα να ψηφιστεί ομόφωνα η πρόταση από την επιτροπή για διορισμό ερευνητικού…

Στο Δήμο Πάφου εστιάζουν στην επένδυση του ταμείου

Νέα αναβολή για τη σύσταση διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου συντάξεων και φιλοδωρημάτων του Δήμου Πάφου, παρά την πρόσφατη έγκριση της εγγραφής του ταμείου από το Υπ. Εργασίας. Η αναβολή αφορά την πρόθεση του δημοτικού συμβουλίου να τροποποιήσει το άρθρο που αφορά το ποσοστό του ενεργητικού του ταμείου που μπορεί να…